Hvad er en pixel fejl

Pixelfejl kan ske for alle til trods for teknologien udvikler sig med hastige skridt. Som udgangspunkt skal du være særlig opmærksom når du anskaffer dig store skærme. Chance fordelingen kan du se her:

7 - 11" = Minimal
12 - 14" = Minimal/Lille
15 - 19" = Minimal/Lille
20 - 24" = Lille/Relativ
25 - 32" = Relativ
33 - 42" = Relativ
+ 43" = Overvejene

Det vil sige, at det ofte er afhængig af størrelsen på skærmen som afgør hvor stor chancen er for at være udsat for pixelfejl.

 

Årsagen til fejl i pixels skyldes primært at en såkaldt subpixel fryser i en fast farve (ofte rød) eller er helt sort dvs. slukket. Tager du en nyere skærm vil den kunne give en opløsning på 1920x1080 (også kendt som Full HD) det vil med andre ord side at skærmen har over 2 millioner pixels. Disse mange pixels består af yderlige 3 subpixels som lyser med grundfarverne rød, grøn og blå (RGB). Alle disse pixels bliver forsynet med strøm af små transistorer og såfremt bare én af disse går ud, så opstår fejlen.